I samarbejde med Danske Regioner og Sundheds- & Ældreministeriet har SYNLAB Medical Digital Services udviklet en samfundskritisk digital løsning, der giver flere danskere adgang til test for Coronavirus.

Coronaprover.dk it-understøtter praktiserende læger, vagtlæger, Podeklinikker og borger ved rekvirering og booking af prøvetagning for undersøgelser for COVID-19. Den praktiserende læge og lægevagten kan nu visitere til podning for Coronavirus til Regionale Podeklinikker. I selve Podeklinikkerne kan personalet ved hjælp af bookingløsningen Coronaprover.dk let planlægge og optimere ressourcer og kapacitet i forbindelse med prøvetagning på borgere.

Coronaprover.dk er implementeret i onlineløsningen WebReq, som i forvejen benyttes af sundhedsprofessionelle og på laboratorier i Danmark. De styrende principper i den nye løsning følger eksisterende arbejdsgange og bruger eksisterende kanaler.

Coronaprover.dk it-understøtter prøvetagning til de undersøgelser for COVID-19, som bliver rekvireret fra praksis og lægevagten. Når den praktiserende læge eller vagtlægen rekvirerer prøvetagning, skal der som vanligt oprettes en rekvisition i WebReq og rekvisitionen lægges på Rekvisitionshotellet.

WebReq er udbygget med særlige skærmbilleder for at lette arbejdsgangen for personalet i Podeklinikkerne.

Den regionale laboratorieadministration opsætter adresse, åbningstider og kapacitet (minutter pr. prøvetagning + antal samtidige prøvetagninger). Ved hjælp af Coronaprover.dk kan administrationen styre borgertilgangen til Podeklinikkerne ift. hvornår og hvor mange borgere, der kan booke og møde op.

Borgeren kan selv booke tid til prøvetagning, når der eksisterer en Covid-19 eller antistoflaboratorierekvisition.

Hvordan foregår det?

Sundhedssporet:
Borgeren henvender sig til sin egen læge eller vagtlægen med symptomer.
Lægen visiterer ud fra symptomer til fremskudt prøveindsamling. Covid-19 laboratorierekvisition, som udgør visitationen, lægges på Rekvisitionshotellet.
Borgeren oplyses om at booke tid på coronaprover.dk. Borgeren logger på coronaprover.dk med NemID. Borgeren kan kun bestille tid, hvis der eksisterer en Covid-19 eller antistoflaboratorierekvisition. Borgeren vælger selv tid og sted ud fra en bestemt tidsmæssig og geografisk fordeling. Har borgeren ingen NemID kan han/hun ringe til den regionale Laboratorieadministration, der kan oprette en tid for borgeren.
Podeklinikken scanner borgerens sygesikringskort ind i WebReq, når borgeren møder op. Der udskrives en prøvetagningsblanket (PTB). Podeklinikken tager blod- eller podningsprøve (PCR eller immun) og opmærker glas med stregkode.
De regionale laboratorier – Regionale Kliniske Mikrobiologiske Laboratorier (PCR) eller regionale Klinisk Biokemiske Laboratorier (immun) – analyserer prøven og resultatet sendes til Laboratoriesvarportalen, som automatisk sender resultat til infektionsovervågningen (MIBA), egen læge og sundhed.dk.

Samfundssporet:
Samfundssporet anvendes til udsøgning af borgergrupper til populationsovervågning med henblik på tests for antistoffer mod coronavirus, mørketal, uddybende statistik mv. På sigt vil også spørgeskemaer implementeres.

I forbindelse med test af befolkningsgrupper vil der blive udtrukket lister på borgere og oprettet Covid-19 rekvisitioner på Rekvisitionshotellet. Borgere vil herefter modtage digitalt eller fysisk brev og oplyses om at booke tid på coronaprover.dk.

Fordele ved Coronaprover.dk:

Bookingen kobles med rekvisitionen:

  • Sikrer at rekvisitionen kan/skal tages på bookingtidspunktet – der vises kun de tider, hvor prøverne kan tages/udføres
  • Der bookes korrekt mængde tid til prøvetagning pba. rekvisitionsoplysningerne
  • Der tages højde for om det er en KMA, SSI eller SARS-CoV-2 POC antistof prøve
  • Sikrer at prøven kan tages på bookingtidspunktet, så borgeren ikke skal sendes hjem igen
  • Prøvesvar er tilgængelig på MIBA, sundhed.dk og egen læge.

Patienterne mindes automatisk om at bestille tid til prøvetagning. Det sikrer:

  • At prøver tages
  • At prøverne tages på det rigtige tidspunkt
  • At lægens behandling eller udredning udføres som planlagt

Fuld konfiguration af ressourcer, kapacitet og regler:

  • så en specifik prøve tages i specifikke rum, på bestemte dage eller tidspunkter
  • styring af hvor meget prøvetagningskapacitet der er i bestemte podeklinikker

Log på Coronaprover.dk
Hjælp til Coronaprover.dk

Læs vores artikel på Altinget.dk