Det er vores mål at opretholde et højt informations- og driftssikkerhedsniveau for borgere og sundhedsprofessionelle, som bruger vores løsninger. Vi arbejder hele tiden med sikkerhedstemaer for at ligge i spidsen sammenlignet med andre IT-virksomheder, der leverer intelligente løsninger til det danske sundhedsvæsen samt borgerrettede services.

I SYNLAB Medical Digital Services mener vi, at borgeren eller patienten, som benytter vores løsninger, har ret til adgang til egne data. Vi arbejder for, at borgeren eller patienten selv skal have kontrol med, hvem dennes data sendes til, og hvem der evt. yderligere gives tilladelse til også at have adgang til alle eller blot dele af disse data.

Vi vil være præcise og tydelige omkring, hvilke data vi gemmer i vores løsninger og hvorfor. Vi sælger hverken nu eller fremadrettet indsamlede data til nogen tredjepart. Vi gemmer udelukkende data, der anvendes direkte i løsningen. Vi giver borgeren mulighed for at se egne data og skabe det overblik, der gør det muligt selv at tage ansvar for egen sundhed og samtidig have kontrol med de processer og forløb, som borgeren selv initierer eller som initieres af andre.

Her på hjemmesiden er beskrevet, hvilke data der gemmes, i hvilken sammenhæng de bruges, hvordan de evt. kan deles og endelig hvorledes disse personlige data opbevares. Der er beskrevet, hvorledes borgeren eventuelt vælger at dele informationen eller adgangen til disse data og muligheden for at kunne rette og slette data.

Sikkerhed for borgeren