Hvornår gemmer vi data om borgeren?

Vi gemmer data, når borgeren eller patienten bruger vores software. Vi gemmer også data, når andre parter forespørger borgeren om besvarelser via vores løsninger – hvad enten disse forespørgsler kommer via vores løsninger eller fra andre kanaler, hvor vores løsninger er en del af data flowet. Det betyder, at vi gemmer data om borgeren, når vores løsninger bruges af borgeren selv eller af de parter, som kommunikerer med borgeren via vores løsninger.

Hvilke data gemmer vi?

Vi gemmer de data, som er tiltænkt og som tilhører den enkelte borger i de sammenhænge og flows, som vores løsninger understøtter. Det drejer sig blandt andet om nødvendige personlige data for at håndtere kommunikationen mellem borger og vores løsninger, herunder borgerens navn, CPR-nummer, adresse m.m.

Vi gemmer også informationer om borgerens brugerkonto og generelle kontaktinformationer, mobilnummer, e-mailadresse m.m. Det samme gælder nødvendige oplysninger om de personer, som borgeren giver ret til at se data eller håndtere data for borgeren.

De sammenhænge og flows med tilhørende data, som hver af vores løsninger understøtter, er beskrevet og bliver løbende opdateret her på vores hjemmeside.

Hvordan gemmer vi data?

Vi gemmer de data, som borgeren selv indtaster. Øvrige data gemmes som kopi. Alle data stilles til rådighed, når borgeren bruger vores løsninger.

SYNLAB Medical Digital Services’ løsninger kan ved hjælp af “cookies” indsamle data om brugernes adfærd i forhold til brugen af vores løsninger – f.eks. hvilke funktioner bruges oftest, og hvordan bruges de forskellige navigationsmuligheder på hjemmesiden. Nogle cookies anvendes også af programmeringsmæssige årsager, f.eks. til at holde øje med hvorvidt man er logget ind eller ej i den aktuelle session.

Under alle omstændigheder vil brugeren altid blive bedt om at acceptere anvendelsen af cookies. Denne accept kan altid slettes igen inde i browserindstillingerne. Hvis brugeren deaktiverer brugen af cookies, kan der dog være dele af Web-Patient, som ikke fuldt ud kan udnyttes.

Hvordan bruger vi personlig information?

Data anvendes og deles ikke med nogen tredjepart – bortset fra at de understøtter brugen af den funktionalitet, der er stillet til rådighed for borgeren i Web-Patient.
Der kan dog være enkelte undtagelser, når det drejer sig om lovgivningsmæssige krav i forhold til datasikkerhed og indberetningspligt, som Sundhedsdataloven og Persondataforordningen foreskriver. Det kunne f.eks. være upload af logningsoplysninger til ”Min log” eller oplysninger, hvor Sundhedsdataloven foreskriver adgang til data af hensyn til borgerens egen tarv i et akut behandlingsforløb.

Vores omsorg for beskyttelse af borgerens private data

Det lovmæssige grundlag for SYNLAB Medical Digital Services’ løsninger ligger inden for rammerne af Sundhedsdataloven og Persondataforordningen.
Brugen af vores løsninger kræver, at der indgås en aftale med os om forvaltningen af brugerens data til det formål, de er beskrevet til at blive brugt. Denne aftale kan opsiges af brugeren eller SYNLAB Medical Digital Services.

Borgeren vil til enhver tid kunne opsige aftalen med øjeblikkeligt varsel – typisk én dags varsel. I en sådan situation kan borgeren få slettet sine data og/eller udleveret sine data i et aftalt format – typisk i en pdf-fil. SYNLAB Medical Digital Services vil kunne opsige denne aftale, hvis borgeren generelt ikke overholder aftalens bestemmelser, eller hvis borgeren i øvrigt ikke håndterer sikkerhedshensyn tilfredsstillende. I de sammenhænge hvor vi er forpligtet til at levere statistik, f.eks. over forbrug og tilsvarende, er disse renset for enhver form for personhenførbare oplysninger.

Helt overordnet

Vi vil informere borgeren, hvis eller når vi måtte ændre vores politik i forhold til sikring og anvendelsen af borgerens personlige data – hvad enten det måtte skyldes ændret lovgivning, udstedte forordninger eller andre forhold. Information om ændret politik vil borgeren automatisk blive præsenteret for ved brug af SYNLAB Medical Digital Services’ løsninger.

Samtykkeerklæring og databehandleraftale til Web-Patient
Cookie- og privatlivspolitik