Ofte stillede spørgsmål

Herunder har vi samlet en række af de oftest stillede spørgsmål vedrørende vores systemer, som vi håber, kan hjælpe dig. Har du brug for yderligere hjælp, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os.

Support
Telefon: 7572 0177
E-mail: webreq.support@synlab.com
Mandag – torsdag kl. 8.00-15.00
Fredag kl. 8.00-14.00

VIGTIGT: Ved alle henvendelser er det vigtigt, at du opgiver klinikkens navn, adresse, by, region, mail og telefonnummer.

Jeg er ny læge og ønsker at anvende WebReq:
Kontakt Biokemisk Klinik i din region. Du kan se listen over kontaktpersoner her.


Jeg er tandlæge og ønsker at anvende WebReq:
Kontakt:
Nasure på tlf. 5050 6040 kl. 9-13 eller mail@nasure.dk.


Jeg er i en anden form for praksis og ønsker at anvende WebReq:
Kontakt Biokemisk Klinik i din region. Du kan se listen over kontaktpersoner her.

Jeg bliver bedt om at logge på WebReq med NemID:
WebReq er blevet opdateret, så hvis du oplever at skulle logge på med NemID, så skyldes det, at du skal have opdateret brugerprofilen i dit lægesystem med dit CPR-nummer.
Din lægesystemleverandør kan hjælpe dig med dette.


Jeg har problemer med at logge på fra Minikald:
Du skal fjerne cookies på din pc:
I Internet Explorer: Klik på tandhjulet (“Funktioner”) øverst til højre → Vælg “Internetindstillinger” → vælg fanebladet “Generelt” → klik på “Slet” → klik på “Slet” i pop-up vinduet → Klik på “OK“.
Forlad Internet Explorer, og forsøg at logge ind.
Har du stadig problemer, kan du kontakte vores support på tlf. 7572 0177


Mit lægesystem er nede. Hvordan kommer jeg på WebReq?
Kontakt SYNLAB Medical Digital Services for at få direkte adgang WebReq.
Tlf.: 7572 0177
E-mail: webreq.support@synlab.com


Jeg har Minikald, men kan ikke komme på laboratoriesvarportalen. (Knappen mangler)
I drop down-boksen ”På vegne af” vælger du den lægeansvarlige i klinikken, som du må agere for. Herefter ses knappen til laboratoriesvarportalen.


Internettet er nede, hvordan mærker og sender jeg så prøver?
Kontakt dit lokale laboratorie.

Jeg har Minikald og vil gerne have adgang til laboratoriesvarportalen.
For at få adgang til laboratoriesvarportalen med WebReq Minikald skal du ført anmode den fællesregionale systemadministration om adgang.

Find anmodningsskemaet på siden Laboratoriesvarportalen, udfyld skemaet og få den ansvarlige læge til at sende det (med sikker post) til den fællesregionale systemadministration, Team Labsvar på labsvar@rn.dk.

I Internet Explorer kunne man før lukke WebReq-siden ned ved at klikke på ”Afslut”-knappen på kvitteringssiden.
Dette er ikke muligt i browserne Edge eller Chrome! Her vil man med ”Afslut”-knappen i stedet få et log ind-billede, som ikke kan/skal anvendes.

I Edge og Chrome skal man i stedet taste Ctrl+F4 — eller alternativt klikke på krydset til højre ved fanebladet: ”Laboratoriemedicin Rekvisition” — for at lukke WebReq-siden.

Jeg ønsker ikke at få kopisvar på rekvisitioner, som jeg henter fra hotellet:
Klik på ”Oplysninger” når du henter den næste rekvisition fra hotel.
Udfyld ”Kopisvar til prøvetager” som her, så der fremadrettet ikke modtages kopisvar på hotelrekvisitioner.

Ændringen træder i kraft, når rekvisitionen er afsendt.
OBS! Ændringen gælder fremadrettet for alle patienter og for alle i klinikken.


Jeg ønsker (ikke) egne analyser på egen PTB
Send en e-mail med dit ønske til webreq.support@synlab.com. Husk at opgive klinikkens navn og ydernummer.


Jeg ønsker at flytte en profil
Klik på den ønskede profil og hold musetasten nede, mens du flytter profilen over til det ønskede sted.
OBS! Ved standardvisning ”Klinikprofiler” kan en profil kun flyttes inden for samme gruppe.
Skift evt. til ”Profiler (alle)” for anden gruppering.


Hvordan opretter/rediger jeg en profil?
Klik på ”Opret/rediger profiler” nederst i WebReq
Under ”Klinikprofiler” kan du finde profiler. Under ”Profiloplysninger” kan du oprette profilnavn.
Under “Profiloplysninger” kan du også tilføje analyser i katalog (højre side), fjerne analyser i venstre side eller rette i tekster.

Klik på ”Gem profil”, ”Slet profil” eller på ”Tilbage til rekvisition” for at undlade ændringer.

Mere uddybende information findes manualen Hjælp til profiler.

Jeg er læge og mangler PTB’er
Kontakt dit lokale klinisk biokemiske laboratorie.

For Region Hovedstaden – se deres hjemmeside for bestilling af utensilier ved Region Hovedstadens Regionslager her.


Jeg er tandlæge og mangler PTB’er
Så kan du bestille PrøveTagningsBlanketter (PTB’er) i formularen via dette link:

Bestil PrøveTagningsBlanketter (PTB’er)

Tekst og etiketter rammer ikke korrekt på blanketten
Sideopsætningen kan indstilles manuelt.

Brug denne vejledning:

Spørgsmål og svar til Web-Patient
Find spørgsmål og svar vedrørende Web-Patient i FAQ’en på web-patient.dk.

Er det muligt at bestille til flere specialer?
Ja! Hvis du anvender modulet ”Laboratoriemedicin”, kan du bestilles til flere specialer samtidig.
Hvert speciale kommer på sin egen PrøveTagningsBlanket (PTB) med hvert sit rekvisitions nummer.


Hvordan kommer jeg direkte over i ”Laboratoriemedicin” (default), uanset hvad jeg vælger i mit lægesystem?
Det er muligt at komme direkte ind i ”Laboratoriemedicin” ved at klikke på jeres praksisnavn i WebReq og sætte flueben i ”Benyt laboratoriemedicin”. Klik herefter ”Gem”.


Hvorfor kan jeg ikke se alle undersøgelser til mikrobiologi i laboratoriemedicin?
Når du åbner Klinisk mikrobiologi-kataloget, kan du se de undersøgelser, der ligger i kviklisten.
For at se de øvrige undersøgelser, skal du klikke på ”Vælg i søjlevisning”.


Hvad gør jeg, når jeg har spørgsmål vedrørende analyser?
Så skal du kontakte dit lokale laboratorium.

Hvordan kan jeg se, om der er problemer med WebReq?
Det kan du se under menupunktet Support → Driftsstatus


Hvor kan jeg se de tidligere beskeder fra WebReq (røde og grønne beskeder)?
Dem kan du se under menupunktet WebReq → Hjælp til WebReq, hvor de står under “Beskeder i WebReq”.

Den nye WebReq-databehandleraftale er nu udarbejdet.
Databehandleraftalen sikrer vores forpligtelser ift. den nye persondataforordning (GDPR).
Det er vigtigt, at aftalen bliver accepteret, ellers kan WebReq ikke bruges efter d. 28. maj 2018.
Der vil fremkomme en automatisk dialogboks i WebReq til brug for accept, når aftalen ligger klar i WebReq.
Klik her for at se den nye Databehandleraftale.

Indtil du har accepteret den nye Databehandleraftale kan du stadig se din nuværende Databehandleraftale i WebReq. Vejledning hertil findes herunder:

Hvor kan jeg se databehandleraftalen?
Du skal klikke på jeres praksis navn i WebReq. Her åbnes boksen: “Rediger praksis-stamdata“.
Klik derefter på ”Se aftale”, og et nyt vindue med aftalen åbnes.

Hvad er favoritter i modulet ”Klinisk kemi” og ”Laboratoriemedicin”?
Favoritanalyser:
Klikker du på en grå stjerne ud for en analyse under katalogerne, så bliver stjernen gul, og fremover vises analysen på forsiden under katalogerne.

Favoritprofiler:
Klikker du på en grå stjerne ud for en “Laboratorieprofil“, så bliver stjernen gul og hermed markeret som favorit. Klikker du herefter på den grå stjerne i overskriften, så får du kun favoritprofilerne vist.

Du kan trække favoritprofiler over under egne profiler i visningen ”Profiler (alle)”.


Vi har fået ny adresse eller navn. Kan jeg ændre det i WebReq?
Ja! Klik på jeres praksis navn i WebReq. Her åbnes boksen: “Rediger praksisstamdata“. Nu kan du redigere stamoplysninger og afslutte med ”Gem”.

Husk at give Laboratoriet besked!


Hvor kan jeg se databehandleraftalen?
Du skal klikke på jeres praksisnavn i WebReq. Her åbnes boksen: “Rediger praksisstamdata“.
Klik derefter på ”Se aftale”, og et nyt vindue med aftalen åbnes.


Er det muligt at bestille flere undersøgelser samtidig i klinisk mikrobiologi?
Ja, der er nogle undersøgelser, som godt kan bestilles samtidig. Er dette en mulighed, så vises ikonet ”flere undersøgelser” i menubaren, når den første undersøgelse er markeret.

Klikker du på ikonet ”flere undersøgelser”, vil du kunne se hvilke undersøgelser, du har mulighed for at lægge på samme rekvisition.
OBS! Denne opsætning er individuel for de enkelte laboratorier!

Du kan altid bestille flere undersøgelser, hvis du benytter modulet ”Laboratoriemedicin”.


Kan jeg nemt gentage en aktuel bestilling?
Ja! Hvis du ønsker at en aktuel bestilling skal gentages yderligere, f.eks. 3 gange med 90 dages interval, skriver du 3 i ”Reitereringer” og 90 ”Interval” i menubaren.


Kan jeg se om ”egen læge” er opsat som kopimodtager på rekvisitioner lagt på Hotel?
Henter du en rekvisition ned fra Hotellet, kan du ved at klikke på ”Kopisvarmodtager” se, om originalrekvirenten har sat egen læge på som kopimodtager på bestillingen. Ønsker du ikke, at der sendes kopisvar, kan du fjerne det under ”Oplysninger”.

Jeg har ønsker til forbedring, en forespørgsel eller vil indberette en fejl
I WebReq kan du klikke på “Ønsker til WebReq” øverst til højre.

I boksen kan du i drop-down menuen vælge mellem “Indberetning af forbedringsønske“, “Forespørgsel” og “Indberetning af fejl“.
Indtast et emne samt dine kommentarer og afslut med “Send“.

Du er også velkommen til at sende en e-mail til os på webreq.support@synlab.com

WebReq er blevet sikkerhedsopdateret 12. december 2018, således at forældede usikre browsere ikke længere understøttes.

Forældede installationer med ældre versioner af Windows samt browserversioner, der er ældre end Internet Explorer 10 og TLS 1.1, understøttes ikke længere.

Lægesystemleverandørerne og du, som bruger af WebReq, er blevet varslet om sikkerhedsopdateringen fire måneder forinden.

Såfremt du oplever fejl ved tilgang af WebReq i din browser, bedes du kontakte din IT-ansvarlige eller din IT-leverandør.

Et eksempel på en fejl i din browser kan se sådan ud: