– Laboratorieprøvetagning hjemme hos borgeren

MobilLab – Enkel og sikker planlægning af prøvetagning
Løsningen understøtter den praktiserende læge og laboratoriet i at planlægge og udføre prøvetagning hjemme hos borgeren.

Hvordan foregår det?
Enkel konfiguration gør MobilLab i stand til at tilbyde automatisk planlægning af ruter og aftaler med borgerne. Systemet konfigureres med viden om, hvilket geografisk område laboratoriet dækker, hvor mange ruter der køres den enkelte dag, hvilke områder ruterne ligger i osv.

MobilLab prøvetagning rekvireres af lægen direkte i WebReq. Borgerens kontaktoplysninger og prøvetagningsadresse hentes automatisk fra lægesystemet. Adressen bliver kontrolleret og verificeret, hvilket sikrer at der ikke indtastes en ugyldig adresse. Systemet foreslår herefter automatisk tre datoer, hvor laboratoriet har mulighed for at tage prøven på prøvetagningsadressen. Datoerne er beregnet ud fra systemets viden om, hvornår bioanalytikeren tager prøver i området, hvor mange aftaler der allerede er registreret, og hvor aftalerne geografisk er placeret. Læge og borger aftaler datoen for prøvetagningen og denne oplysning bliver gemt sammen med rekvisitionen.

Laboratoriet planlægger prøvetagninger ved at tilgå MobilLab og åbne dagens oversigt. Her kan laboratoriet se, hvilke MobilLab-besøg der er booket, hvilken rækkefølge prøverne skal tages i, samt hvilken rute, der er bedst at køre. Laboratoriet kan ændre på ruter og prøvetagningsbesøg, hvis der er behov for det i forhold til aflysninger eller lignende.

Fordele og gevinster ved MobilLab:
Laboratoriet:

  • Får planlagt ruterne helt automatisk.
  • Skal ikke lave aftalen med borgeren.
  • Kan lave bookinger i systemet.
  • Kan ændre på ruterne og på datoen for aftalerne.
  • Modtager altid korrekte og fyldestgørende oplysninger fra lægen. F.eks. Navn, CPR-nummer, prøvetagningsadresse, kontaktoplysninger, rekvisitionsoplysninger og læge information. Dermed bruger laboratorierne ikke tid på at indhente disse oplysninger fra lægen.

Borgeren:

  • Kan lave en aftale i dialogen med læge og hjemmepleje – aftalen bookes direkte i MobilLab.
  • Opnår forudsigelighed og tryghed ved at vide, hvilken dag prøven skal tages.

Lægen:

  • Er via MobilLab sikret mod at lave fejl i oplysninger, bookinger mm.
  • Bruger en velkendt arbejdsgang, da MobilLab er integreret i WebReq.
  • Kan bedre planlægge behandlingen af borgeren, da lægen ved præcis hvornår prøven tages.

Opdateringer

MobilLab er udviklet af SYNLAB Medical Digital Services, som specialiserer sig i national IT-infrastruktur, der anvendes af alle sundhedsvæsnets parter. SYNLAB Medical Digital Services har fokus på sundhedsfaglig validerede nationale løsninger, som skaber sammenhæng for borgerne i mødet med sundhedsvæsnet.