WebReq er implementeret i alle læge- og speciallægepraksis, på privathospitaler samt klinikker. Alle biokemiske, mikrobiologiske og patologiske laboratorier samt alle blodbanker/klinisk immunologiske afdelinger er ligeledes koblet på WebReq. Ibrugtagning i tandlægepraksis er i gang. Videreudvikling og ændringer foregår løbende i samarbejde med WebReq Brugergruppen.

Formålet med WebReq Brugergruppen er at styrke videreudviklingen af WebReq ved at supplere med ny funktionalitet som imødekommer nye arbejdsgange og behov blandt brugerne. Gruppen mødes to gange om året, hvor indkomne ønsker behandles og prioriteres.

Hver region har sin egen repræsentant i Brugergruppen. Alle regioner har desuden en regional WebReq-kontaktgruppe, som vælger den enkelte regionens repræsentant til brugergruppen. Det er den enkelte region, som tager initiativ til etablering af kontaktgruppen og til at udpege sin repræsentant i WebReq Brugergruppen.

Du kan se repræsentanterne i Brugergruppen her.

Ønsker til WebReq

Alle indkomne ønsker til WebReq er nu behandlet af WebReq Brugergruppen. I dokumenterne nedenfor kan du se, hvilke ønsker der er indkommet og hvilke ønsker, der implementeres i næste opdatering.

Historik på ønsker til WebReq

WebReq Brugergruppen i møde omkring videreudvikling og ændringer af WebReq