DPO – Data Protection Officer

SYNLAB Medical Digital Services har en databeskyttelsesrådgiver, som holder øje med, at vi lever op til databeskyttelsesloven og håndterer persondata lovligt og sikkert.

Vores DPO har en lang række opgaver i forbindelse med databeskyttelse i SYNLAB Medical Digital Services, herunder:

  • Opsyn med korrekt databeskyttelse
  • Rådgivning og anbefalinger mht. rettigheder og forpligtelser ift. databehandling
  • Håndtering af registrerede personers forespørgsler vedr. deres persondata
  • Holde ledelsen orienteret om dennes forpligtelser ift. databeskyttelsesloven (GDPR)
  • Fungerer som primær kontaktperson for tilsynsmyndigheder (f.eks. Datatilsynet)
  • Ansvarlig for at overvåge datalæk og give besked til relevante myndigheder om evt. læk af persondata
  • Forestå dokumentation af offentlige og lovgivningsmæssige krav til bortskaffelse og destruktion af data samt tilgang til data.

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med brugen af vores løsninger.

Du kan kontakte vores DPO, hvis du er i tvivl om, vi håndterer dine persondata korrekt, eller hvis du har mistanke om, at vi har krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

Kontakt vores DPO