Adgang til laboratoriesvarportalen med WebReq Minikald

Minikald gives til organisationer, som i forbindelse med patientbehandling vurderes at have et lægefagligt begrundet behov for at tilgå data i laboratoriesvarportalen.

  • Organisationerne skal være indforstået med, at adgangen er personlig og oprettet til den ansvarlige læge – og kun til opslag på patienter, som de har i aktuel behandling, og kun hvis opslaget er relevant for behandlingen.
  • Det forudsættes, at den behandlende læge har patientens samtykke.
  • Den behandlende læge er ansvarlig for at indhentning af prøvesvar sker i overensstemmelse med § 42a i Sundhedsloven.
  • Det påhviler organisationerne at give meddelelse til fællesregionale systemadministrator i Region Nordjylland, hvis der sker ændringer, som har betydning for oprettelsen af Minikald, eller hvis oprettelsen skal ophører helt.
  • Alle opslag i laboratoriesvarportalen logges og fremgår af patientens ”Min log” på Sundhed.dk.

Anmod om adgang til laboratoriesvarportalen via Minikald

  1. Download filen “Skema til anmodning” i højre kolonne (åbner i Excel), udfyld og gem skemaet.
  2. Det udfyldte skema sendes (med sikker post) af den ansvarlige læge til den fællesregionale systemadministration, Team Labsvar, på labsvar@rn.dk.

Vær opmærksom på, at laboratoriesvarportalen først kan tilgås, når der foreligger svar, som organisationen er rekvirent på.

Skema til anmodning