Code of Conduct for leverandører

Vores leverandører og serviceudbydere spiller en væsentlig rolle i driften og leveringen af højkvalitets- og værdiskabende tjenester til vores kunder.

Derfor forventer vi, at vores leverandører og underleverandører vedtager høje standarder indenfor adfærd angående sociale og miljømæssige hensyn, forretningsetik og integritet.

Dokumentet Code of Conduct for leverandører, som er udarbejdet af SYNLAB AG, giver klare retningslinjer for leverandører og tredjeparter, der arbejder på vegne af SYNLAB.

Vi forventer, at vores partnere overholder principperne i dette leverandøradfærdskodeks og videregiver dem til deres kontraktlige partnere i deres respektive forsyningskæder.

 

Procedure for leverandørklager

Vi opfordrer dig til at underrette os via vores rapporteringssystem for leverandørklageprocedurer, hvis du oplever en situation, der muligvis er i uoverensstemmelse med SYNLAB’s Code of Conduct for leverandører, eller hvis du har en mistanke om overtrædelse af gældende love og regler.

SYNLAB er underlagt en politik med beskyttelse mod repressalier. Derfor behøver du og enhver tredjepart, der er beskyttet af gældende lovgivning, ikke at frygte nogen diskriminerende eller disciplinære konsekvenser ved at rapportere, stille spørgsmål, eller på anden vis udtrykke tvivl eller bekymringer.