Herunder finder du hjælp til Coronaprøver for sundhedsprofessionelle i form af vejledninger, der kan hjælpe dig med spørgsmål om Coronaprøver.

Finder du ikke det, du har brug for her, er du velkommen til via e-mail at kontakte:
Region Nordjyllands Servicedesk

Kun for sundhedsprofessionelle: Haster din henvendelse kan du ringe på telefon 97 64 90 00 (Region Nordjyllands Servicedesk for sundhedsprofessionelle).

Bookingsystem (Coronaprover.dk)

Regionale Podeklinikker

Vejledning til prøvetageren ved:

Nationale Testcentre

Vejledning ved Turister og vandrende arbejdstager:
Vejledning ved Personer med dansk og administrativt CPR-nummer:
Vejledning til prøvetageren ved:

Praktiserende læge og lægevagten

Tandlæger

Mini vejledninger til WebReq, der bruges ved Coronaprøver

Finder du ikke det, du har brug for her, er du velkommen til at kontakte os.

Opdateringer

Opdateringer

Coronaprøver.dk