Digitale tandlægeattester
Tandlægeattester er udviklet i et samarbejde mellem Forsikring & Pension, Nasure og SYNLAB Medical Digital Services.

Tandlægeattester anvendes af forsikringsselskaber, når de får en anmeldelse om en tandskade fra en af deres kunder. Denne arbejdsgang har hidtidig foregået manuelt, men nu er der udviklet et digitalt flow, som gør hele arbejdsgangen papirløst.

Der findes 5 varianter af tandlægeattester:

  • Journaloplysninger
  • Kæbefunktionsattest
  • Kæbefunktionsattest med journaloplysninger
  • Tandlægeerklæring
  • Tandlægeerklæring med journaloplysninger

Sådan foregår det
Ved en forsikringssag vedr. en tandskade opretter og sender forsikringsselskabet en digital anmodning om en tandlægeattest og/eller journaloplysninger til tandlægen. Herefter ligger anmodningen i EDI-portalen, hvor tandlægen kan tilgå tandlægeattesten. Tandlægen udfylder attesten digitalt og medsender røntgenbilleder retur til forsikringsselskabet, hvis det er relevant.

SYNLAB har genanvendt Web-Patient, som også anvendes i løsningen ved anmodning om lægeattester, som den platform hvor forsikringsselskabets kunde kan give sit samtykke til at der indhentes oplysninger om pågældendes tandskade.

Forsikringskunden/patienten logger ind i Web-Patient og kan her læse og underskrive samtykke med MitID/NemID. I nogle situationer skal forsikringskunden/patienten ligeledes vælge, hvilken tandlæge der skal udfylde attesten.

Når der er nyt i sagen, får forsikringskunden/patienten en SMS eller e-mail og kan dermed logge ind i Web-Patient og følge sin sag.

FAQ om attester i Web-Patient

Fordele

  • Effektiv elektronisk arbejdsgang mellem parterne
  • Procesunderstøttende sagsflow
  • Reducerede forsendelsesudgifter
  • Aktiv samspil med forsikringskunden/patienten
  • Hurtigere sagsbehandlings- og svartid

Det digitale flow