Digitale tandlægeattester
Tandlægeattester er udviklet i et samarbejde mellem Forsikring & Pension, Nasure og SYNLAB Medical Digital Services.

Tandlægeattester anvendes af forsikringsselskaber, når de får en anmeldelse om en tandskade fra en af deres kunder. Denne arbejdsgang har hidtidig foregået manuelt, men nu er der udviklet et digitalt flow, som gør hele arbejdsgangen papirløst.

Der findes 5 varianter af tandlægeattester:

  • Journaloplysninger
  • Kæbefunktionsattest
  • Kæbefunktionsattest med journaloplysninger
  • Tandlægeerklæring
  • Tandlægeerklæring med journaloplysninger

Sådan foregår det
Ved en forsikringssag vedr. en tandskade opretter og sender forsikringsselskabet en digital anmodning om en tandlægeattest og/eller journaloplysninger til tandlægen. Herefter ligger anmodningen i EDI-portalen, hvor tandlægen kan tilgå tandlægeattesten. Tandlægen udfylder attesten digitalt og medsender røntgenbilleder retur til forsikringsselskabet, hvis det er relevant.

SYNLAB har genanvendt Web-Patient, som også anvendes i løsningen ved anmodning om lægeattester, som den platform hvor forsikringsselskabets kunde kan give sit samtykke til at der indhentes oplysninger om pågældendes tandskade.

Forsikringskunden/patienten logger ind i Web-Patient og kan her læse og underskrive samtykke med NemID. I nogle situationer skal forsikringskunden/patienten ligeledes vælge, hvilken tandlæge der skal udfylde attesten.

Når der er nyt i sagen, får forsikringskunden/patienten en SMS eller e-mail og kan dermed logge ind i Web-Patient og følge sin sag.

Fordele ved digitale blanketter:

  • Effektiv elektronisk arbejdsgang mellem parterne
  • Procesunderstøttende sagsflow
  • Reducerede forsendelsesudgifter
  • Aktiv samspil med forsikringskunden/patienten
  • Hurtigere sagsbehandlings- og svartid
Spørgsmål og svar om attester i Web-Patient

Det digitale flow

Digitale blanketter er udviklet af SYNLAB Medical Digital Services, som specialiserer sig i national IT-infrastruktur, der anvendes af alle sundhedsvæsenets parter. SYNLAB Medical Digital Services har fokus på sundhedsfaglig validerede nationale løsninger, som skaber sammenhæng for borgerne i mødet med sundhedsvæsenet.