– Booking af tider i ambulatorier

Nem og sikker booking og håndtering af prøvetagning i ambulatorier
Blodprøvebooking understøtter ambulatoriet, læge og borger ved booking af prøvetagning i ambulatorium. Med Blodprøvebooking kan ambulatorierne let planlægge og optimere ressourcer og kapacitet i forbindelse med prøvetagning på patienter i selve ambulatoriet.

Hvordan foregår det?
Når læge eller ambulatorium rekvirerer prøvetagning, lægges rekvisitionen på rekvisitionshotellet og der genereres automatisk påmindelsesbeskeder til patienten med link til blodprover.dk. Når prøvetagningstidspunktet nærmer sig, sendes automatisk en påmindelse til patienten om at booke en tid til prøvetagning på det ønskede ambulatorium. Påmindelsen, der modtages som sms og/eller e-mail, indeholder et link direkte til Blodprøvebooking. Her booker patienten sin tid. Der vises kun de tider, hvor prøverne kan tages/udføres og der tages højde for rekvisitionens indhold. Det sikrer at prøven kan tages den pågældende dag og der afsættes den korrekte mængde tid til prøvetagningen. Der tages bl.a. højde for blod, EKG, prøver på børn, Glukosebelastning, projektprøver mm. samt en række andre regler. Det sikrer, at laboratoriet ikke skal sende patienten hjem igen. Dagen før selve prøvetagningen sendes endnu en påmindelse om mødetidspunkt til patienten.

Når patienten møder op på laboratoriet, trækkes et nummer, hvorved patienterne indkaldes via en kaldetavle/skærm. Har patienten ikke booket en tid, kan patienten booke en ledig tid samme dag, hvis der er flere ledige. Bioanalytikeren kan på sin skærm se, hvilke patienter der har trukket et nummer, og vælge hvilken patient, der er den næste der skal kaldes ind.

Fordele ved Blodprøvebooking:
Bookingen kobles med rekvisitionen:

  • Sikrer at rekvisitionen kan/skal tages på bookingtidspunktet – der vises kun de tider, hvor prøverne kan tages/udføres
  • Der bookes korrekt mængde tid til prøvetagning pba. rekvisitionsoplysningerne
  • Der tages højde for bl.a. blod, EKG, prøver på børn, Glukosebelastning, projektprøver mm
  • Sikrer at prøven kan tages på bookingtidspunktet, så patienten ikke skal sendes hjem igen

Patienterne mindes automatisk om at bestille tid til prøvetagning. Det sikrer:

  • At prøver tages
  • At prøverne tages på det rigtige tidspunkt
  • At lægens behandling eller udredning udføres som planlagt

Fuld konfiguration af ressourcer, kapacitet og regler:

  • så en specifik prøve tages i specifikke rum, på bestemte dage eller tidspunkter
  • styring af hvor meget prøvetagningskapacitet der er i bestemte tidsrum
Blodprøvebooking er udviklet af SYNLAB Medical Digital Services, som specialiserer sig i national IT-infrastruktur, der anvendes af alle sundhedsvæsnets parter. SYNLAB Medical Digital Services har fokus på sundhedsfaglig validerede nationale løsninger, som skaber sammenhæng for borgerne i mødet med sundhedsvæsnet.

Se vores video for vejledning til Blodprøvebooking