Modtag og send digitale blanketter i dit lægesystem
Forsikrings- og Pensionsattester (FP-attester) er udviklet i formatet Den Dynamiske Blanket. Det betyder, at de er integreret i dit lægesystem på samme måde som LÆ-attester, og derfor kan attester, anmodningsblanketter, svar fra lægen og samtykkeerklæringer kommunikeres digitalt. Dette er aftalt mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningens Attestudvalg.

Sådan foregår det
Ved en forsikringssag opretter og sender selskabet en digital anmodning om attester eller journaloplysninger til lægen. Herefter modtages anmodningen i lægesystemets indbakke og besvares på samme måde som de digitale LÆ-attester.

Når det drejer sig om attester, skal forsikringskunden/patienten fortsat bestille tid til attestudfyldelsen. Indhentning af journaloplysninger, foregår – som sædvanligt – uden, at forsikringskunden/patienten møder op i konsultationen.

Den digitale løsning omfatter også indhentning af forsikringskundens/patientens samtykke, lægevalg og underskrift med digital signatur på de attester, hvor dette er et krav. Når der anmodes om en attest og journaloplysninger, vil forsikringskundens/patientens samtykke enten være stemplet på eller vedhæftet anmodningen.

De digitale blanketter

Løsningen omfatter følgende FP-attester:

  • Forsikringsbegivenhed i form af f.eks. en skade
  • Journalanmodning om yderligere helbredsoplysninger
  • Tegning/ændring af forsikrings- og pensionsaftaler

Alle lægesystemer er tilmeldt den digitale løsning.

Fordele ved digitale blanketter:

  • Effektiv elektronisk arbejdsgang mellem parterne
  • Procesunderstøttende sagsflow
  • Reducerede forsendelsesudgifter
  • Aktiv samspil med forsikringskunden/patienten
  • Hurtigere sagsbehandlings- og svartid
  • Elektronisk fakturering

Det digitale flow

Digitale blanketter er udviklet af SYNLAB Medical Digital Services, som specialiserer sig i national IT-infrastruktur, der anvendes af alle sundhedsvæsnets parter. SYNLAB Medical Digital Services har fokus på sundhedsfaglig validerede nationale løsninger, som skaber sammenhæng for borgerne i mødet med sundhedsvæsnet.