– hurtig og effektiv laboratorierekvirering

Elektronisk rekvirering af laboratorieprøver
WebReq er en online løsning, hvor du kan sende elektroniske laboratorierekvisitioner til alle typer laboratorier i Danmark.

WebReq indeholder komplette analyseregistre fra alle tilmeldte biokemiske og mikrobiologiske laboratorier – herunder også supplerende information, spørgsmål og advarsler, som er relevant for den enkelte analyse (”Graviditetsuge”, ”Udlandsophold” samt advarsler, som fx “Ikke indsendes før weekend” og “Patient skal møde fastende”).

Derudover giver WebReq dig informationer om analysehåndtering og pakning – herunder antallet af ”glas”, der skal benyttes ved prøvetagning.

Sådan foregår det
Som WebReq-bruger kan du hurtigt bestille laboratorieprøver ved at vælge ud fra en række profiler, som er en forudbestemt gruppe af undersøgelser. Profilerne kan sammensættes af det enkelte laboratorie ud fra lokale, regionale eller nationale anbefalinger.

Du kan også selv oprette patient- og brugerspecifikke profiler. Det kan være baseret på bestemte sygdomme og symptomer eller ofte anvendte kombinationer af både egne analyser og laboratorieanalyser. Prøvetagning kan bestilles på et specifikt laboratorie, eller du kan lægge din rekvisition på hotel, så patienten selv kan vælge, hvor og hvornår prøven tages.

I WebReq har du også adgang til analysevejledninger samt laboratorieinformation og -svar på Sundhed.dk.

Hvem kan bruge WebReq
Alle læge- og speciallægepraksisser har direkte adgang til WebReq via deres lægesystem. Privathospitaler, misbrugsklinikker, asylcentre, kaserner, infirmerier o.lign. er enten tilkoblet WebReq via deres egen IT-løsning eller har web-adgang via NemID/MitID. Udbredelsen til tandlægeklinikker er i gang.

Alle biokemiske, mikrobiologiske og patologiske laboratorier samt immunologiske afdelinger har direkte adgang til WebReq.

Fordele

 • Letter lægens prøvetagning vha. oplysninger på etiketterne.
 • Minimerer risikoen for at tage fejlprøver i praksis vha. adviseringer i WebReq.
 • Gem-funktion til håndtering af ventende prøver samt SMS-/mail-advisering til patienten.
 • Automatisk genbestillingsfunktion (reiterering) med advisering til patienten.
 • Påmindelse om kontroltid til kalibrering af klinikkens analyseapparater med WebQuality.

Andre fordele

 • Hotel-funktion, der lader patienten vælge prøvetagningstid og -sted.
 • En større ressource-bevidsthed via priskategorier på analyser.
 • Begrænsning på bestilling af dyre analyser vha. historikfunktionen “Seneste svar”.

Videreudvikling
WebReq forbedres og videreudvikles løbende i et tæt samarbejde med brugerne. En national og sundhedsfaglig sammensat brugergruppe mødes to gange årligt, hvor nye udviklingsforslag og ændringsønsker præsenteres, drøftes og prioriteres.

Find hjælp til WebReq
Se driftsstatus
Få advisering om driften

Specialer i WebReq

 • Biokemi
 • Immunologi
 • Mikrobiologi
 • Patologi
 • Genetik