– enkel og sikker PRO for både dig og din patient

Online indberetning af hjemmemålinger
Web-Patient er et online system til sikker og fortrolig udveksling af oplysninger mellem patient og praktiserende læge om patientens helbred og helbredsoplysninger. Systemet er fuldt integreret med WebReq.

Hvordan foregår det?
Du kan bestille elektroniske hjemmemålingsskemaer til din patient i WebReq på samme måde, som du bestiller andre undersøgelser. Patienten modtager herefter automatisk sms og/eller e-mail om, at du har bedt om oplysninger, samt link til Web-Patient og vejledning. Patientens svar valideres og sendes direkte til dit lægesystem på samme måde som et almindeligt laboratoriesvar.

Fordele ved Web-Patient:
Når du bruger Web-Patient, opnår du mange fordele og gevinster. Systemet sikrer at:

 • Du får hurtigt elektronisk svar direkte i lægesystemet.
 • Du minimerer risiko for utilsigtede hændelser (UTH). Du undgår forkert kodeanvendelse til laboratoriekortet, forkert indtastning i lægesystemet og beregningsfejl.
 • Du reducerer administrationstid i praksis. Du undgår print og opbevaring af fysiske skemaer, samt indtastning i lægesystemet.
 • Patienten får mulighed for selv at tage ansvaret og være aktiv ved indberetning af hjemmemålinger og besvarelse af spørgeskemaer.
 • Patienten er i hjemmet og logger på med NemID og indberetter hjemmemålinger og besvarer spørgeskemaer. Det giver patienten fleksibilitet og ro til at foretage indberetningerne.

Nyt i Web-Patient
Med assisteret indberetning kan pårørende og andre indberette på vegne af patienten:

 • Patienten, som på egen hånd kan udfylde PRO på papirskema, så praksis-personale efterfølgende kan hjælpe med at indberette elektronisk.
 • Patienten (børn og voksne), som på egen hånd kan udfylde PRO på papirskema, så pårørende efterfølgende kan hjælpe med at indberette elektronisk.
 • Patienten, som på egen hånd kan indberette PRO digitalt direkte eller
  med papirskema som støtteredskab.
 • Advisering ved alarmerende udsving i værdier og svar ved indberetning.
Web-Patient er udviklet af SYNLAB Medical Digital Services, som specialiserer sig i national IT-infrastruktur, der anvendes af alle sundhedsvæsnets parter. SYNLAB Medical Digital Serviceshar fokus på sundhedsfaglig validerede nationale løsninger, som skaber sammenhæng for borgerne i mødet med sundhedsvæsnet.
Hent hjælp her
Se aktuel driftstatus

CE-mærkning

Web-Patient er CE-certificeret som medicinsk udstyr, klasse 1, og opfylder kravene i direktiv 93/42/EØF samt efterfølgende Bekendtgørelse nr. 409 af 27. maj 2003, Bekendtgørelse nr. 1268 af 12. december 2005 og Bekendtgørelse nr. 1263 af 15. december 2008 om medicinsk udstyr.

Ægtepar, der sidder hjemme i deres køkken og indberetter hjemmemålinger fra skema i Web-Patient

Skemaer i Web-Patient

Resultater af prøvetagning i eget hjem med Web-Patient tilbydes inden for følgende områder:

Almen praksis

 • Hjemmeblodtryksskema
 • Depressionsskema
 • Angstskema
 • Væske-/vandladningsskema
 • Stress-skema
 • Dansk Prostata Symptom Scoringsskema
 • Hovedpinedagbog
 • Peakflow
 • Blodsukkerprofil
 • Kropsmålsskema
 • CMDQ (psykiatrisk spørgeskema)
 • CAT (vurdering af livskvalitet ved KOL)
 • STarT Ryg Screeningsskema
 • KOL (MRC-åndenødsskala)
 • KRAM (Kost, Rygning, Alkohol, Motion)
 • Manniches VAS-skema
 • DD2 skema (Type 2 diabetes)

Speciallægepraksis

 • Smerteskema
 • Tørre øjne
 • Psoriasis

– flere skemaer kommer til løbende.