Loading...
Home2023-03-09T10:52:35+01:00

Enkelt og sikkert PRO-system

Web-Patient er et system til fortrolig udveksling af PRO-data (patientrapporterede oplysninger) mellem borger og læge.

Systemet er fuldt integreret med WebReq, og de digitale hjemmemålingsskemaer og spørgeskemaer bestilles på samme måde som andre undersøgelser.

WebReq

Elektroniske rekvisitioner til alle typer laboratorier. Minimerer fejl ved prøvetagning, holder styr på prøvesvar og letter arbejdsgangen for læger og laboratoriemedarbejdere.

Web-Patient

Sikker og fortrolig udveksling af hjemmemålinger og spørgeskemaer fra borger til læge. Borgeren inddrages aktivt i behandlingen, hvilket giver mere tid til samtale under konsultationen.

Digitale blanketter

Send og modtag digitale blanketter i dit læge-/tandlægesystem. En mere effektiv digital arbejdsgang mellem parterne med et procesunderstøttende sagsflow, som også reducerer forsendelsesudgifterne.

Epidemi

Læs om vores løsninger til håndteringen af COVID-19-pandemien: Coronaprover.dk, Vacciner.dk og Covidresults.dk

MobilLab

Løsningen, der understøtter den praktiserende læge og laboratoriet i at planlægge og udføre prøvetagning hjemme hos borgeren. MobilLab er integreret i WebReq.

Blodprøvebooking

Nem og sikker booking og håndtering af prøvetagning i ambulatorier. Med Blodprøvebooking kan ambulatorierne let planlægge samt optimere ressourcer og kapacitet ved prøvetagning i ambulatoriet.

VORES STYRKE.

Vi ser os selv som den konsensussøgende samarbejdspartner, som omsætter visionære idéer til lettilgængelig infrastruktur og brugervenlige løsninger, der skaber værdi for borgere og sundhedsprofessionelle.

Vi bestræber os på altid at være den ordentlige og troværdige samarbejdspartner, der bidrager med at skabe det fælles rum, hvor fortsat udvikling og fagligt forpligtende samarbejde med kunden, andre leverandører, sundhedsfagligt personale, professionelle aktører omkring borgeren eller patienten selv, kan trives i åben dialog.

VORES NATIONALE IT-LØSNINGER:

  • Pandemi – Coronaprøver.dk, Vacciner.dk og Covidresult.dk

  • WebReq – hurtig og effektiv laboratorierekvirering

  • Web-Patient – online indberetning af hjemmemålinger
  • Digitale Blanketter – modtag og send blanketter i dit lægesystem
  • MobilLab – laboratorieprøvetagning hjemme hos borgeren
  • Blodprøvebooking – booking af tider i ambulatorier

SENESTE
NYT

Ny test til diagnosticering af bipolar lidelse

Det anslås, at 17% af den europæiske befolkning lider af en psykisk lidelse og 1,3% lider af bipolar lidelse. Forskning viser, at det i gennemsnit tager syv år at udrede en patient for bipolar lidelse. Det skyldes, at det [...]

Go to Top