Loading...
Home2020-10-16T10:58:05+02:00

Pro-aktiv PRO

Patientrapporterede oplysninger

PRO-data er ’patientrapporterede oplysninger’, som borgeren selv kommer med. Her får borgeren mulighed for selv at tage ansvaret og være aktiv ved indberetning af hjemmemålinger og besvarelse af spørgeskemaer om, hvordan han eller hun har det. Både ift. mentalt og fysisk helbred.

Se løsningen her

VORES STYRKE.

Vi ser os selv som den konsensussøgende samarbejdspartner, som omsætter visionære idéer til lettilgængelig infrastruktur og brugervenlige løsninger, der skaber værdi for borgere og sundhedsprofessionelle.

Vi bestræber os på altid at være den ordentlige og troværdige samarbejdspartner, der bidrager med at skabe det fælles rum, hvor fortsat udvikling og fagligt forpligtende samarbejde med kunden, andre leverandører, sundhedsfagligt personale, professionelle aktører omkring borgeren eller patienten selv, kan trives i åben dialog.

VORES NATIONALE IT-LØSNINGER:

  • WebReq – hurtig og effektiv laboratorierekvirering

  • Web-Patient – online indberetning af hjemmemålinger
  • Digitale Blanketter – modtag og send blanketter i dit lægesystem
  • Tilbagesvar – opfølgning på parakliniske undersøgelser
  • MobilLab – laboratorieprøvetagning hjemme hos borgeren
  • Blodprøvebooking – booking af tider i ambulatorier

SENESTE
NYT.

IT-genbrug sikrer Coronaindsats på rekordtid

Enhver krisetid gemmer på et hav af historier. Læs her hvordan vi med erfaring og netværk var med til at skabe den digitale løsning, Coronaprover.dk, så vi i Danmark kan stille Coronavirustest til rådighed for alle, der ønsker det. [...]

Go to Top