– mere kvalitet og patientsikkerhed

Tilbagesvar – opfølgning på parakliniske undersøgelser
Tilbagesvar, er en ny funktion i dit lægesystem og i WebReq, som følger automatisk op på alle parakliniske undersøgelser, patienters hjemmemålinger (PRO) mv. Tilbagesvar giver dig overblik over; om prøver er modtaget på laboratoriet, om der er kommet svar på prøven, og om patienten har fået svar.

Du vil løbende modtage delsvar på de undersøgelser, som laboratoriet har analyseret, selvom alle undersøgelser endnu ikke er afsluttede. Det gør dig i stand til at reagere, hvis de afgivne prøvesvar indikerer, at der bør reageres straks.
Du har mulighed for at følge op på den enkelte patient eller hele klinikkens patienter.

Tilbagesvar hjælper dig
Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om håndtering af Parakliniske undersøgelser” fastslår, at det er den rekvirerende læges ansvar at der sikres:

  • Rettidig reaktion på prøvesvar. At svarene, herunder unormale resultater, overgives rettidigt til patienten.
  • Opfølgning på manglende prøvesvar fra bl.a. laboratoriet.
  • Reaktion ved afvigende resultater af prøvesvar, der kan have væsentlig betydning for patienten.
  • Afgivelse af svar til patienter.
  • Opfølgning på prøvesvar i forbindelse med ferie, sygdom og lignende.
  • At patienters ”nægtelse af samtykke til videregivelse af svar” på parakliniske undersøgelser kan respekteres, så det fremgår af svaret.

Enhver lægepraksis skal derfor i forbindelse med IKAS akkreditering implementere procedurer, der sikrer opfølgning på parakliniske undersøgelser. Med mere end 10 mio. bestilte laboratorieprøver pr. år fra lægepraksis til offentlige og private laboratorier er der nok at holde styr på – og det er netop dette, som Tilbagesvar hjælper dig med!

Sådan foregår det
Når du bestiller en paraklinisk undersøgelse i WebReq, bliver den automatisk tilmeldt Tilbagesvar. Du kan samtidigt registrere om patienten giver samtykke til, at svarene på undersøgelsen kan videregives til andre parter. Herefter holder Tilbagesvar automatisk øje med, hvor langt undersøgelsen er nået, og om der er kommet svar på hele eller dele af undersøgelsen. Det gør Tilbagesvar ved at kommunikere automatisk og intelligent med alle læge- og laboratoriesystemer. Dermed kan Tilbagesvar vise dig status på de enkelte undersøgelser direkte i dit lægesystem og WebReq.

Tilbagesvar giver dig en nem mulighed for at registrere, om patienten har fået svarene på de enkelte undersøgelser. Det gør du ved at markere undersøgelsen med ”Svar givet” i dit lægesystem. Ved hjælp af Tilbagesvar, vil du altid kunne skabe et fuldstændigt opdateret overblik over samtlige parakliniske undersøgelser, som du eller din klinik har bestilt.

Tilbagesvar er udviklet af SYNLAB Medical Digital Services, som specialiserer sig i national IT-infrastruktur, der anvendes af alle sundhedsvæsnets parter. SYNLAB Medical Digital Services har fokus på sundhedsfaglig validerede nationale løsninger, som skaber sammenhæng for borgerne i mødet med sundhedsvæsnet.
Se aktuel driftstatus

Fordele ved Tilbagesvar

  • Minimeret risiko for utilsigtede hændelser (UTH), da du med Tilbagesvar altid vil kunne se, hvilke undersøgelser, der mangler at blive fulgt op på, og derfor kan reagere straks og systematisk på afvigelser i flowet fra bestilling af undersøgelse til svaret er givet til patienten.
  • Systematisk håndtering og opfølgning på alle svar på parakliniske undersøgelser, herunder faste prøver.
  • Systematisk registrering af samtykke til videregivelse af svar, så du under prøvetagningsflowet har overblik over hvad den enkelte patient ønsker.
  • Overlap og deling af ansvar i klinikken, da du nu kan få et samlet overblik over hele klinikkens bestillinger af parakliniske undersøgelser samt deres status.