SYNLAB Medical Digital Services har netop indgået en aftale med de fem regioner og staten om fortsat at levere det digitale laboratorierekvisitionssystem, WebReq, til det danske sundhedsvæsen de næste fire år.

Siden 2003 har almenpraktiserende læger og senere speciallæger benyttet WebReq til at sende elektroniske laboratorierekvisitioner. Udbredelsen til tandlægepraksis er i gang, og mange privathospitaler, misbrugsklinikker, asylcentre, kaserner, infirmerier og andre behandlere bruger også WebReq.

Det vil de fortsætte med, da IT-direktør i Region Nordjylland, Klaus Larsen, på vegne af regionerne og staten den 1. december 2022 underskrev en kontrakt med SYNLAB Medical Digital Services efter et udbud via SKI (02.06 Standardsoftware). Det fælles kontraktgrundlag afløser de mange forskellige kontrakter, SYNLAB Medical Digital Services havde med både regioner og staten. Der vil således være ét fælles grundlag for det fremtidige samarbejde.

”Vi er meget stolte over, at vi fortsat skal levere WebReq til det danske sundhedsvæsen de næste fire år. Der følger et stort ansvar med aftalen, og det ansvar er vi klar til fortsat at varetage takket væres vores meget kompetente medarbejdere og gode samarbejdspartnere.”
Lars Holdt, CEO for SYNLAB Medical Digital Services

Med i WebReq-aftalen er desuden PRO-løsningen Web-Patient (til PatientRapporterede Oplysninger), en supportfunktion samt løsningerne Coronaprover.dk og Vacciner.dk, som SYNLAB Medical Digital Services også står bag.

”Vi har i de danske regioner haft megen glæde af WebReq i forbindelse med vores behov for at varetage laboratorierekvisitioner. I den forbindelse er det utrolig vigtigt, at løsningen er driftssikker og har en høj kvalitet – også når det hele spidser til, som fx under pandemien. SYNLAB Medical Digital Service, er en stærk spiller, som vi er trygge ved at samarbejde med, og vi ser frem til det fortsatte samarbejde.”
Klaus Larsen, IT-direktør i Region Nordjylland

Aftalen træder i kraft pr. 1. januar 2023 og vil være gældende til udgangen af 2026.

Om WebReq
  • WebReq er en online løsning til at sende elektroniske laboratorierekvisitioner, som alle læger i almen praksis samt andre speciallæger har direkte adgang til via deres lægesystem.
  • WebReq indeholder komplette analyseregistre fra alle tilmeldte biokemiske og mikrobiologiske laboratorier og giver informationer om analysehåndtering og pakning (fx antallet af glas, der skal benyttes ved prøvetagning).
  • Med WebReq kan laboratorieprøver hurtigt bestilles med de forudbestemte profiler (fx baseret på specifikke diagnoser). Profilerne kan også sammensættes af de enkelte læger/laboratorier.
  • Prøvetagningen kan enten bestilles til et specifikt laboratorie eller lægges på hotel, så patienten selv kan vælge, hvor og hvornår prøven tages.
  • Både Coronaprover.dk og Vacciner.dk er udsprunget af WebReq, som SYNLAB Medical Digital Services videreudviklede til håndteringen af den nationale test- og vaccinationsstrategi under pandemien.