Patienten ved roret

Borgerens vej til større ansvar for egen sundhed med ProAktiv PRO – Patient Rapporterede Oplysninger.

Dansk Medicinsk Data Distribution (DMDD) mener, at samfundet og Sundhedsvæsnet bør være mere ambitiøse omkring aktivt at lade borgeren tage ansvar for egen sundhed. “Sammenhængende sundhed i hele landet” samt en appel til borgeren om at tage ansvar er målet for DMDD i udviklingen af it-systemer til brug i sundhedssystemet.

På patientens betingelser
I dag bliver patienten tænkt som et objekt – både fra politisk side, i sundhedssystemet og hos den praktiserende læge. Når der sker indrapportering af helbredsoplysninger, er det altid under rammevilkår, der er udstukket af fagfolk – det er ikke på patientens betingelser.
»Lægerne skal selvfølgelig ikke have flere data, end de beder om, men hele processen kan gå langt hurtigere, hvis patienten indsamler oplysningerne allerede inden, der er behov for dem, og ikke kun, når de bliver bedt om det,« siger Henriette Jakobsen, direktør i DMDD.
Det kræver, at borgeren selv har en bevidsthed om sin sundhedstilstand, men ifølge hende er det også udviklingen i befolkningen og samfundet generelt. Rigtig mange bruger for eksempel allerede forskellige apps til at gemme sundhedsoplysninger. Ifølge hende er der intet i vejen for, at man i sundhedssektoren allerede nu går i gang med at anvende de muligheder, der findes i forvejen.
»Det handler egentlig kun om at benytte data og teknologiske muligheder, som der allerede er investeret i fra national side, endnu bedre og til mere,« siger hun. Virksomheden har udviklet softwaren Web-Patient, der gør det muligt for lægen og patienten sikkert at udveksle fortrolige patientoplysninger. Herunder at borgere kan indberette hjemmemålinger online. Et princip, der kaldes patientrapporterede oplysninger eller PRO.

“I dag er sundhedsvæsenet ikke særligt ambitiøst i forhold til PRO. Sundhedsvæsnets forskellige aktører arbejder sammen, men borgeren kan ikke indberette på eget initiativ”

Henriette Jakobsen, Direktør i DMDD A/S

»I dag er sundhedsvæsnet ikke særligt ambitiøst i forhold til PRO. Sundhedsvæsnets forskellige aktører og borgeren arbejder sammen, men borgeren kan ikke indberette på eget initiativ,« siger hun. Man lader borgeren indberette udvalgte oplysninger, i få og enkeltstående tilfælde – i sundhedssammenhænge kendt under betegnelsen PRO.
Det næste skridt er, ifølge hende, at den raske borger løbende bruger systemet til selv at holde styr på sine sundhedsoplysninger – det kalder vi i DMDD for ProAktiv PRO. Web-Patient er allerede en national løsning, der har den nødvendige integration med lægesystemerne. Alle regioner og praksisser har mulighed for at bruge Web-Patient, hvor udbredelsen nu er over 50 procent. DMDD sigter efter at nå højere end de 65 procent, som er det nationale mål ved årets udgang.

Aktiverer borgeren
Visionen for ProAktiv PRO er at give patienter og borgere i hele landet mulighed for at tage ansvar for egen sundhed ved løbende – i Web-Patient – at kunne opsamle og indberette egne data, som lægen kan få adgang til med borgerens tilladelse. Efterfølgende kan lægen ved behov hente oplysningerne ind i sit system. »Det betyder, at borgeren bliver den aktive part fra start, og det åbner muligheden for at være et skridt foran i forhold til sit eget helbred,« siger Henriette Jakobsen.

“Fremtidens patient vil være mindre autoritetstro, er IT-kompetent og bedre informeret om egen sundhed og sygdom”

Henriette Jakobsen, Direktør i DMDD A/S

I dag laver mange for eksempel hjemmeblodtryksmålinger eller vægtkontrol. Den type oplysninger kan ind-tastes med det samme, og så kan borgeren invitere lægen indenfor, når der er behov for det. »Hele indgangen og integrationen med lægesystemerne er til stede i Web-Patient i dag, så det er et simpelt næste skridt for os, som vi allerede nu er i stand til at tage,« siger hun.

Trappen viser, hvordan vi ser udviklingen i steps fra dengang patientens helbredsoplysninger var sundhedsvæsnets ”ejendom” og patienten ikke havde adgang til hverken at se eller indberette egne helbredsoplysninger – og op til det niveau, hvor borgeren på eget initiativ – via egne enheder – selv indberetter helbredsoplysninger om egen sundhed og derved er et skridt foran ved kommende sundhedsindsatser.

Agil leverandør til økosystemet
DMDD anerkender og værdsætter, at Regeringen og Danske Regioner ønsker at understøtte en åben fællesoffentlig IT-infrastruktur, der skal være rygraden i økosystemet for sundheds-it.
Denne tilgang stiller krav til leve-randørerne om at udvikle it-løsninger og services, der kan integreres med andre systemer direkte eller via den fællesoffentlige infrastruktur. For at det lykkes bør leverandører aldrig tænke deres ydelser som stand-alone. Princippet om åben arkitektur bør understøttes af alle – også centrale beslutningstagere – så der er plads til de mange forskellige løsninger, der findes og fremadrettet søges udviklet i markedet.

Et ægte økosystem kan ikke opbygges eller styres centralt som et afsluttet kredsløb med lukkede skodder og statiske rammer. Et økosystem inden for sundheds-IT skal være bygget til forandring, hvor de væsentligste krav til levedygtighed er evnen og viljen til at imødekomme og tilpasse sig stadigt stigende krav til funktionalitet, kommunikation, teknologivalg med kontinuitet for øje.

Det er i alles interesse og det bør derfor forpligte alle, at bruge kræfterne på at understøtte udviklingen af et sådant defineret og ægte økosystem. De private leverandører, centrale myndigheder og embedsmænd bør have samme agile approach i arbejdet med at understøtte denne fælles- og fællesoffentlige infrastruktur. Med en sådan tilgang er det muligt for både store og små leverandører – og ikke mindst borgeren selv – at bidrage til udviklingen af ét sammenhængende sundhedsnetværk, som skaber sammenhæng for borgeren i mødet med sundhedsvæsnet.

Henriette Jakobsen
Direktør