På denne side finder du vejledninger og opdateringer til Coronaprover.dk for sundhedsprofessionelle.

Finder du ikke det, du har brug for her, er du velkommen til at kontakte: Region Nordjyllands Servicedesk

Kun for sundhedsprofessionelle: Haster din henvendelse, kan du ringe på telefon 97 64 90 00 (Region Nordjyllands Servicedesk for sundhedsprofessionelle).

Bookingsystem (Coronaprover.dk)

Regionale podeklinikker

Nationale testcentre

Vejledning ved turister og vandrende arbejdstagere:
Vejledning ved personer med dansk og administrativt CPR-nummer:

Praktiserende læger og lægevagten

Tandlæger

Minivejledninger til WebReq, der bruges ved Coronaprover.dk

Opdateringer