Det er i dag blevet offentliggjort i en pressemeddelelse at DMDD A/S er blevet solgt til den europæiske laboratorievirksomhed SYNLAB.

Alle DMDD’s nuværende aktiviteter, videreudvikling og udviklingen af nye løsninger i Danmark fortsætter. Ligesom det fortsat er DMDDs inderste ønske at bidrage med udvikling af nye gode løsninger til de danske borgere og sundhedsområdet.

SYNLAB har hovedsæde i München og er Europas førende udbyder af laboratoriesystemer. Danske Novo A/S er en del af Synlabs ejerkreds, og det glæder os naturligvis i DMDD A/S.

DMDD A/S er den eneste aktivitet SYNLAB har i Danmark. Opkøbet er en stor mulighed for begge organisationer. Med SYNLAB’s størrelse og styrke både laboratoriefagligt og bredt på sundhedsområdet vil DMDD A/S kunne udvide produkt- og serviceporteføljen yderligere til gavn for borgere, patienter og sundhedsprofessionelle i det danske sundhedsvæsen. Det er desuden også intentionen at bringe DMDD’s produkter, viden og evner ud i SYNLAB’s afdelinger i Europa.