Vi er stolte af vores bidrag til at flere danskere har mulighed for at blive testet for Coronavirus.

I samarbejde med Danske Regioner og Sundheds- & Ældreministeriet har SYNLAB Medical Digital Services udviklet en digital løsning, der IT-understøtter praktiserende læger, vagtlæger, podeklinikker og borgere ved rekvirering og booking af prøvetagning for undersøgelser for COVID-19 i testcentrene.

Vores medarbejdere og samarbejdspartner har alle gjort en kæmpe indsats og vi er meget stolte af på rekordtid at have bidraget med en løsning, som alle danskere fremover bliver henvist til, når de skal have foretaget en test for COVID-19.