Web-Patient er et online system til sikker og fortrolig udveksling af oplysninger mellem borger og praktiserende læge om borgerens helbred. I Web-Patient bestiller lægen elektroniske hjemmemålingsskemaer, som borgeren automatisk modtager sms/e-mail om. Borgeren er i hjemmet, logger på med sit NemID, foretager måling og indberetter elektroniske hjemmemålinger, som valideres og sendes direkte retur til lægesystemet.