Tilbagesvar var en funktion i WebReq og lægesystemerne, som automatisk fulgte op på parakliniske undersøgelser. Tilbagesvar minimerede risikoen for utilsigtede hændelser (UTH), da man kunne se hvilke undersøgelser, der manglede at blive fulgt op på. Derfor kunne man reagere straks og systematisk på afvigelser i flowet – fra bestilling af undersøgelse til svaret var givet til borgeren.