Systemet Minikald bliver en midlertidig løsning, der giver adgang til WebReq. Da Minikald ikke er tæt integreret med lægesystemet, kræves manuel indtastning ved overførsel af flere informationer.