Rekvisitionshotellet er tænkt for at lette enkelte opgaver i praksis, men udvikles til en unik løsning for både primær- og sekundærsektoren. Rekvisitionshotellet er med til at optimere patientsikkerheden samt sikre borgernes frie valg af behandlingssted.