Rekvisitionshotellet var oprindeligt tiltænkt at lette de enkelte opgaver i praksis, men blev udviklet til en unik løsning for både primær- og sekundærsektoren. Rekvisitionshotellet er med til at optimere patientsikkerheden samt sikre borgernes frie valg af behandlingssted.