Løsningen understøtter den praktiserende læge og laboratoriet i at planlægge og udføre prøvetagning hjemme hos borgeren. MobilLab prøvetagning rekvireres af lægen direkte i WebReq. Borgerens kontaktoplysninger og prøvetagningsadresse hentes automatisk fra lægesystemet. Enkel konfiguration gør MobilLab i stand til at tilbyde automatisk planlægning af ruter og aftaler med borgerne.