I samarbejde med Danske Regioner og (daværende) Sundheds- & Ældreministeriet udvikler SYNLAB Medical Digital Services en samfundskritisk digital løsning til rekvirering og booking af PCR-test for COVID-19. 

Coronaprover.dk understøtter praktiserende læger og borgere i rekvirering og booking af PCR-test for COVID-19 samt testcenterpersonale i planlægning og optimering af deres ressourcer og kapacitet. 

31. marts 2023 lukkede websitet Coronaprover.dk og de sidste nationale testcentre ned.