I samarbejde med Danske Regioner og Sundheds- & Ældreministeriet udvikler SYNLAB Medical Digital Services en samfundskritisk digital løsning, der giver flere danskere adgang til test for coronavirus.
Coronaprover.dk IT-understøtter praktiserende læger, vagtlæger, podeklinikker og borgere ved rekvirering og booking af prøvetagning for COVID-19.