Blodprøvebooking understøtter ambulatoriet, læge og borger ved booking af prøvetagning i ambulatorium. Lige så snart en rekvisition ligger på Rekvisitionshotellet, kan borgeren booke en tid til prøvetagning på Blodprover.dk og springe køen i venteværelset over. Med Blodprøvebooking kan ambulatorierne let planlægge og optimere ressourcer og kapacitet i forbindelse med prøvetagning på borgere i selve ambulatoriet.