Forsikrings- & Pensionsattester er de første elektroniske blanketter, der kobles op på DMDDs Blanketserver. De elektroniske blanketter er udviklet i formatet Den Dynamiske Blanket og derved integreret i lægesystemerne. Dette yder et procesunderstøttende sagsflow og effektiv elektronisk arbejdsgang mellem parterne, som reducerede forsendelsesudgifter og giver et aktiv samspil med borgeren.