Timeline Stories

Coronaprover.dk

2023-08-28T11:18:35+02:00

I samarbejde med Danske Regioner og (daværende) Sundheds- & Ældreministeriet udvikler SYNLAB Medical Digital Services en samfundskritisk digital løsning til rekvirering og booking af PCR-test for COVID-19.  Coronaprover.dk understøtter praktiserende [...]

Coronaprover.dk2023-08-28T11:18:35+02:00

SYNLAB Medical Digital Services

2023-08-28T10:52:35+02:00

DMDD A/S bliver solgt til den europæiske laboratorievirksomhed SYNLAB. Alle DMDD’s nuværende aktiviteter, videreudvikling og udviklingen af nye løsninger i Danmark fortsætter. Det er intentionen at bringe DMDD’s produkter, viden [...]

SYNLAB Medical Digital Services2023-08-28T10:52:35+02:00

Blodprøvebooking lanceres

2019-08-05T07:49:44+02:00

Blodprøvebooking understøtter ambulatoriet, læge og borger ved booking af prøvetagning i ambulatorium. Lige så snart en rekvisition ligger på Rekvisitionshotellet, kan borgeren booke en tid til prøvetagning på Blodprover.dk og [...]

Blodprøvebooking lanceres2019-08-05T07:49:44+02:00

MobilLab lanceres

2019-08-05T07:48:35+02:00

Løsningen understøtter den praktiserende læge og laboratoriet i at planlægge og udføre prøvetagning hjemme hos borgeren. MobilLab prøvetagning rekvireres af lægen direkte i WebReq. Borgerens kontaktoplysninger og prøvetagningsadresse hentes automatisk [...]

MobilLab lanceres2019-08-05T07:48:35+02:00

Blanketserver og Digitale Blanketter lanceres

2022-02-01T13:55:29+01:00

Forsikrings- & Pensions-attester var de første elektroniske blanketter, der blev koblet op på fhv. DMDD's Blanketserver. De digitale blanketter er udviklet i formatet 'Den Dynamiske Blanket' og er dermed integreret [...]

Blanketserver og Digitale Blanketter lanceres2022-02-01T13:55:29+01:00

Tilbagesvar lanceres

2022-01-31T14:03:20+01:00

Tilbagesvar var en funktion i WebReq og lægesystemerne, som automatisk fulgte op på parakliniske undersøgelser. Tilbagesvar minimerede risikoen for utilsigtede hændelser (UTH), da man kunne se hvilke undersøgelser, der manglede [...]

Tilbagesvar lanceres2022-01-31T14:03:20+01:00

Web-Patient lanceres

2022-02-01T13:48:12+01:00

Web-Patient er et online system til sikker og fortrolig udveksling af oplysninger mellem borger og praktiserende læge om borgerens helbred. I Web-Patient bestiller lægen elektroniske hjemmemålingsskemaer, som borgeren automatisk modtager [...]

Web-Patient lanceres2022-02-01T13:48:12+01:00

Rekvisitionshotellet lanceres

2022-01-31T13:49:59+01:00

Rekvisitionshotellet var oprindeligt tiltænkt at lette de enkelte opgaver i praksis, men blev udviklet til en unik løsning for både primær- og sekundærsektoren. Rekvisitionshotellet er med til at optimere patientsikkerheden [...]

Rekvisitionshotellet lanceres2022-01-31T13:49:59+01:00

Udviklingen af WebReq fortsætter

2022-01-31T13:45:15+01:00

Implementering af nye produkter til WebReq fortsætter. Her understøttes flere arbejdsgange, processer og flows ude i klinikkerne - herunder kvalitetssikring og akkreditering af lægepraksis. WebQuality lanceres til kvalitetssikring af klinisk [...]

Udviklingen af WebReq fortsætter2022-01-31T13:45:15+01:00

2004 – 2011: … til fuld udbredelse af WebReq

2022-01-31T10:24:32+01:00

WebReq udvikles af DMDD i samarbejde med organisationer og interessegrupper, herunder almen lægepraksis, bioanalytikerne, WebReq-brugergruppen for de fem regioner, SSI, repræsentanter for datakonsulenterne og laboratorierne i klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi, [...]

2004 – 2011: … til fuld udbredelse af WebReq2022-01-31T10:24:32+01:00
Go to Top